-
Cenník - Kotviace prvky
Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-01 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,59 1,91

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-02 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,32 1,58

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-03 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,92 2,30

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-04 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,21 1,45

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-05 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,59 1,91

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-06 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,92 2,30

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-07 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,92 2,30

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-08 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,37 1,64

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP
Katalógové číslo Merná jednotka
12-09 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,37 1,64

Názov výrobku
Kotevný uholník 60x240x175
Katalógové číslo Merná jednotka
12-12 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
7,10 8,52

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-20/60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
8,27 9,92

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-20/80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
9,47 11,36

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-20/100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
11,05 13,26

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-20/120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
11,79 14,15

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-21/60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
9,43 11,32

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-21/80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
10,24 12,29

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-21/100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
11,05 13,26

Názov výrobku
Kotva krokvy BV/KK
Katalógové číslo Merná jednotka
12-21/120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
11,90 14,28

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP12-30/80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-30 /80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
0,25 0,30

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP12-30/120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-30/120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
0,33 0,40

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP12-30/160
Katalógové číslo Merná jednotka
12-30/160 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
0,40 0,48

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP12-30/200
Katalógové číslo Merná jednotka
12-30/200 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
0,47 0,56

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-35
Katalógové číslo Merná jednotka
12-35 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,05 1,26

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-36
Katalógové číslo Merná jednotka
12-36 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,37 1,64

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-37
Katalógové číslo Merná jednotka
12-37 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,11 2,53

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-38
Katalógové číslo Merná jednotka
12-38 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,28 1,54

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-39
Katalógové číslo Merná jednotka
12-39 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,51 1,81

Názov výrobku
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/50 plech
Katalógové číslo Merná jednotka
12-40/50 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
0,27 0,32

Názov výrobku
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/60 plech
Katalógové číslo Merná jednotka
12-40/60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
0,33 0,40

Názov výrobku
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/80 plech
Katalógové číslo Merná jednotka
12-40/80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
0,40 0,48

Názov výrobku
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/95 U
Katalógové číslo Merná jednotka
12-40/95 U kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,27 1,52

Názov výrobku
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/135 U
Katalógové číslo Merná jednotka
12-40/135 U kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,54 1,85

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-60/60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-60/60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,23 6,28

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-60/70
Katalógové číslo Merná jednotka
12-60/70 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,60 6,72

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-60/80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-60/80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,65 6,78

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-60/90
Katalógové číslo Merná jednotka
12-60/90 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,68 6,82

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-60/100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-60/100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,73 6,88

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-60/120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-60/120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,97 7,16

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-60/140
Katalógové číslo Merná jednotka
12-60/140 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
6,09 7,31

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-61/60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-61/60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,67 6,80

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-61/70
Katalógové číslo Merná jednotka
12-61/70 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,71 6,85

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-61/80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-61/80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,75 6,90

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-61/90
Katalógové číslo Merná jednotka
12-61/90 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,97 7,16

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-61/100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-61/100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,84 7,01

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-61/120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-61/120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
6,07 7,28

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-61/140
Katalógové číslo Merná jednotka
12-61/140 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
6,20 7,44

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/60x60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/60x60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
1,95 2,34

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/60x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/60x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,06 2,47

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/70x60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/70x60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,24 2,69

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/70x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/70x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,39 2,87

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/80x60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/80x60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,56 3,07

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/80x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/80x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,71 3,25

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/80x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/80x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,85 3,42

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/90x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/90x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,03 3,64

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/90x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/90x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,22 3,86

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/90x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/90x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,40 4,08

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/100x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/100x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,40 4,08

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/100x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/100x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,57 4,28

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/100x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/100x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,76 4,51

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/120x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/120x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
4,26 5,11

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/120x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/120x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
4,51 5,41

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/140x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/140x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
4,95 5,94

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/140x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/140x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,22 6,26

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-62/150x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-62/150x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,49 6,59

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/60x60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/60x60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,06 2,47

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/60x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/60x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,18 2,62

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/70x60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/70x60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,36 2,83

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/70x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/70x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,51 3,01

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/80x60
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/80x60 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,68 3,22

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/80x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/80x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,84 3,41

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/80x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/80x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
2,98 3,58

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/90x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/90x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,12 3,74

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/90x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/90x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,35 4,02

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/90x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/90x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,52 4,22

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/100x80
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/100x80 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,53 4,24

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/100x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/100x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,69 4,43

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/100x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/100x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
3,89 4,67

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/120x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/120x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
4,38 5,26

Názov výrobku
Ktevný prvok BV/KP 12-63/120x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/120x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
4,61 5,53

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/140x100
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/140x100 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,06 6,07

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/140x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/140x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,34 6,41

Názov výrobku
Kotevný prvok BV/KP 12-63/150x120
Katalógové číslo Merná jednotka
12-63/150x120 kus
Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
5,58 6,70

BOVA SK, spol. s r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava

Po - Pi 7.30 - 15.00

Riaditeľ: Dr. Andrej Greš, CSc.

Tel.: +421 2 444 62 614
Fax: +421 2 444 62 614
Mobil:  +421 903 616 803
E-mail: bova@bova.sk
Web: www.bova.sk

Cenník - Kotviace prvky

Názov výrobku Katalógové číslo Merná jednotka Cena EUR/m.j. bez DPH Cena EUR/m.j. s DPH
Kotevný prvok BV/KP 12-01 kus 1,59 1,91
Kotevný prvok BV/KP 12-02 kus 1,32 1,58
Kotevný prvok BV/KP 12-03 kus 1,92 2,30
Kotevný prvok BV/KP 12-04 kus 1,21 1,45
Kotevný prvok BV/KP 12-05 kus 1,59 1,91
Kotevný prvok BV/KP 12-06 kus 1,92 2,30
Kotevný prvok BV/KP 12-07 kus 1,92 2,30
Kotevný prvok BV/KP 12-08 kus 1,37 1,64
Kotevný prvok BV/KP 12-09 kus 1,37 1,64
Kotevný uholník 60x240x175 12-12 kus 7,10 8,52
Kotva krokvy BV/KK 12-20/60 kus 8,27 9,92
Kotva krokvy BV/KK 12-20/80 kus 9,47 11,36
Kotva krokvy BV/KK 12-20/100 kus 11,05 13,26
Kotva krokvy BV/KK 12-20/120 kus 11,79 14,15
Kotva krokvy BV/KK 12-21/60 kus 9,43 11,32
Kotva krokvy BV/KK 12-21/80 kus 10,24 12,29
Kotva krokvy BV/KK 12-21/100 kus 11,05 13,26
Kotva krokvy BV/KK 12-21/120 kus 11,90 14,28
Kotevný prvok BV/KP12-30/80 12-30 /80 kus 0,25 0,30
Kotevný prvok BV/KP12-30/120 12-30/120 kus 0,33 0,40
Kotevný prvok BV/KP12-30/160 12-30/160 kus 0,40 0,48
Kotevný prvok BV/KP12-30/200 12-30/200 kus 0,47 0,56
Kotevný prvok BV/KP 12-35 12-35 kus 1,05 1,26
Kotevný prvok BV/KP 12-36 12-36 kus 1,37 1,64
Kotevný prvok BV/KP 12-37 12-37 kus 2,11 2,53
Kotevný prvok BV/KP 12-38 12-38 kus 1,28 1,54
Kotevný prvok BV/KP 12-39 12-39 kus 1,51 1,81
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/50 plech 12-40/50 kus 0,27 0,32
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/60 plech 12-40/60 kus 0,33 0,40
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/80 plech 12-40/80 kus 0,40 0,48
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/95 U 12-40/95 U kus 1,27 1,52
Kĺzna kotva BV/KK 12-40/135 U 12-40/135 U kus 1,54 1,85
Kotevný prvok BV/KP 12-60/60 12-60/60 kus 5,23 6,28
Kotevný prvok BV/KP 12-60/70 12-60/70 kus 5,60 6,72
Kotevný prvok BV/KP 12-60/80 12-60/80 kus 5,65 6,78
Kotevný prvok BV/KP 12-60/90 12-60/90 kus 5,68 6,82
Kotevný prvok BV/KP 12-60/100 12-60/100 kus 5,73 6,88
Kotevný prvok BV/KP 12-60/120 12-60/120 kus 5,97 7,16
Kotevný prvok BV/KP 12-60/140 12-60/140 kus 6,09 7,31
Kotevný prvok BV/KP 12-61/60 12-61/60 kus 5,67 6,80
Kotevný prvok BV/KP 12-61/70 12-61/70 kus 5,71 6,85
Kotevný prvok BV/KP 12-61/80 12-61/80 kus 5,75 6,90
Kotevný prvok BV/KP 12-61/90 12-61/90 kus 5,97 7,16
Kotevný prvok BV/KP 12-61/100 12-61/100 kus 5,84 7,01
Kotevný prvok BV/KP 12-61/120 12-61/120 kus 6,07 7,28
Kotevný prvok BV/KP 12-61/140 12-61/140 kus 6,20 7,44
Kotevný prvok BV/KP 12-62/60x60 12-62/60x60 kus 1,95 2,34
Kotevný prvok BV/KP 12-62/60x80 12-62/60x80 kus 2,06 2,47
Kotevný prvok BV/KP 12-62/70x60 12-62/70x60 kus 2,24 2,69
Kotevný prvok BV/KP 12-62/70x80 12-62/70x80 kus 2,39 2,87
Kotevný prvok BV/KP 12-62/80x60 12-62/80x60 kus 2,56 3,07
Kotevný prvok BV/KP 12-62/80x80 12-62/80x80 kus 2,71 3,25
Kotevný prvok BV/KP 12-62/80x100 12-62/80x100 kus 2,85 3,42
Kotevný prvok BV/KP 12-62/90x80 12-62/90x80 kus 3,03 3,64
Kotevný prvok BV/KP 12-62/90x100 12-62/90x100 kus 3,22 3,86
Kotevný prvok BV/KP 12-62/90x120 12-62/90x120 kus 3,40 4,08
Kotevný prvok BV/KP 12-62/100x80 12-62/100x80 kus 3,40 4,08
Kotevný prvok BV/KP 12-62/100x100 12-62/100x100 kus 3,57 4,28
Kotevný prvok BV/KP 12-62/100x120 12-62/100x120 kus 3,76 4,51
Kotevný prvok BV/KP 12-62/120x100 12-62/120x100 kus 4,26 5,11
Kotevný prvok BV/KP 12-62/120x120 12-62/120x120 kus 4,51 5,41
Kotevný prvok BV/KP 12-62/140x100 12-62/140x100 kus 4,95 5,94
Kotevný prvok BV/KP 12-62/140x120 12-62/140x120 kus 5,22 6,26
Kotevný prvok BV/KP 12-62/150x120 12-62/150x120 kus 5,49 6,59
Kotevný prvok BV/KP 12-63/60x60 12-63/60x60 kus 2,06 2,47
Kotevný prvok BV/KP 12-63/60x80 12-63/60x80 kus 2,18 2,62
Kotevný prvok BV/KP 12-63/70x60 12-63/70x60 kus 2,36 2,83
Kotevný prvok BV/KP 12-63/70x80 12-63/70x80 kus 2,51 3,01
Kotevný prvok BV/KP 12-63/80x60 12-63/80x60 kus 2,68 3,22
Kotevný prvok BV/KP 12-63/80x80 12-63/80x80 kus 2,84 3,41
Kotevný prvok BV/KP 12-63/80x100 12-63/80x100 kus 2,98 3,58
Kotevný prvok BV/KP 12-63/90x80 12-63/90x80 kus 3,12 3,74
Kotevný prvok BV/KP 12-63/90x100 12-63/90x100 kus 3,35 4,02
Kotevný prvok BV/KP 12-63/90x120 12-63/90x120 kus 3,52 4,22
Kotevný prvok BV/KP 12-63/100x80 12-63/100x80 kus 3,53 4,24
Kotevný prvok BV/KP 12-63/100x100 12-63/100x100 kus 3,69 4,43
Kotevný prvok BV/KP 12-63/100x120 12-63/100x120 kus 3,89 4,67
Kotevný prvok BV/KP 12-63/120x100 12-63/120x100 kus 4,38 5,26
Ktevný prvok BV/KP 12-63/120x120 12-63/120x120 kus 4,61 5,53
Kotevný prvok BV/KP 12-63/140x100 12-63/140x100 kus 5,06 6,07
Kotevný prvok BV/KP 12-63/140x120 12-63/140x120 kus 5,34 6,41
Kotevný prvok BV/KP 12-63/150x120 12-63/150x120 kus 5,58 6,70
Zväčšiť mapu
Kontakt

BOVA SK, spol. s r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava

Po - Pi 7.30 - 15.00

Riaditeľ: Dr. Andrej Greš, CSc.

Tel.: +421 2 444 62 614
Fax: +421 2 444 62 614
Mobil:  +421 903 616 803
E-mail: bova@bova.sk
Web: www.bova.sk